پرده را کنار می‌زنم. روستا خود را در حریر بلورین برف پیچیده و دریاچه به آرامی نجوا می‌کند. ماه اما مثل همیشه نیست! سایه زمین بر روی پر نورش سنگینی می‌کند.

سایه کنار می‌رود و ماه زمینش را در آغوش می‌کشد.

منظره روستا زیر برف در نروژ و طلوع ماه از بالای کوه و دریاچه منجمد در زمستان گویی پنجره‌ای باشد که از هرجای دنیا رو به آن لحظه باز می‌کنی.

داستان این سفر را اینجا بخوانید.