این رنگ‌های آبی فسفری درخشان که با هر موج به ساحل می‌رسه جمع فیتوپلانکتون های زیباست که گاهی با جریان‌های آب خودشون رو به ساحل می‌رسونن.

فیتوپلانکتون ها زیر آسمان شب خلیج فارس