عکاسی از ستارگان آسمان شب و گل زعفران که در شب رشد می‌کند، در مزرعه‌ای در خراسان جنوبی شهر طبس روستای اصفهک

اگه دوست دارید بیشتر در مورد زعفران بدونید، کلیک کنید.