اینجا ییلاقات قزوین و منطقه پیچ بن الموت در ارتفاع حدود سه هزار متری هستیم و اواخر فصل بهار نوبت به ییلاقات سرسبز و دشت گلهای وحشی می‌رسد.

دشت گلهای وحشی که کشاورزان از آن برای علوفه دام در زمستان استفاده می‌کنند.

حال در این فضای جالب همراه با نسیم کوهستان و هم قدم با آواز پرندگان در میان دشت های پر گل دقایقی را از روزمرۀ زندگی فاصله می‌گیریم و هم آواز با جویبار در طبیعت قدم می‌زنیم.

شما توی این مسیر چی کشف کردین؟

ویدیوهای بیشتر را در چنل یوتوب تماشا کنید.