کشف ناشناخته‌های نورانی در یک فضای مرموز و تاریک مثل آسمان شب همیشه جذاب است و حالا این نقطه‌ها در دنیای پر رمز و راز و تاریک دریا جا خوش کرده‌اند. اینجا زیر آسمان شب ایران جان که با وجود رطوبت فراوان، باز هم دلرباست.

این نقطه‌های نورانی آبی فسفری، فیتوپلانکتون‌ها ستند که در یک واکنش طبیعی بین اکسیژن و آنزیم نور تولید می‌کنند و به آن بیولومینسانس می‌گویند.