زیبایی‌های خلیج فارس در شب چهره دیگری به خود می‌گیرد و حالا آسمان شب است که بر بالای خلیج فارس افراشته می‌شود و گردش ستارگان، شگفتی می‌سازد.