خانه بر بالای تپه‌ای در نایبند طبس ساخته شده.
یک خانه قدیمی که یک طرف به نخلستان منظره دارد و از طرف دیگر، به بیابان لوت نگاه می‌کند.

خانه از دیروز‌ آمده است.
با سقف و دیوارهایش، آسمان را قاب گرفته بود.

آلودگی نوری در این روستای کویری جایی ندارد و اکنون روایت این شب پر ستاره شما را بیشتر با حال و هوای روستا آشنا می‌کند.

من را در اینستاگرام دنبال کنید.