این شفق قطبی نروژ است و درخشش نور در افق، ماه است که دارد غروب می‌کند.

داستان رسیدنم به این منظره و تماشای شبانه رقص زمردین شفق در آسمان خیلی پر فراز و نشیب است.

اگر این عکس را اولین بار است که تماشا می‌کنید، بگذارید کنار داستانش تا ماجرای پریسا باجلان قصه و حس و حال آن شب نوش جانتان شود.