ماه سرخ تازه از خواب بیدار شده و چهره‌اش را در آینۀ صیقلی دریاچه برانداز می‌کند. دستی بر آب سرد برده تا روی خود تازه کند و نورهای نقره‌ای را بپاشد بر وسعت سرزمین‌های شمالی.

عکس ماه گرفتگی نروژ و انعکاس تصویر ماه در دریاچه زمستانی در دامنه کوهستان و جنگل های سوزنی برگ اسکاندیناوی

داستان این سفر را اینجا بخوانید.