چشم دوخته ام به تار و پود درختان که به قامت کوهستان چنگ زده‌اند. به بالاتر از آن که فقط برف است و برف.

از آن بالاتر آسمان است که نه دست درخت به آن می‌رسد نه سرپنجه‌های کوهستان.

فقط ماهِ بلند است که از پس این معرکه بر می‌آید و می‌تابد و با سِحر و افسونگری، سَحَر می‌کند این سرزمین منجمد و تاریک را.

ماه گرفتگی در نروژ و طلوع ماه از بالای کوه های پر برف و جنگل زمستانی

داستان این سفر را اینجا بخوانید.