چند ساعت دیگر ماه گرفتگی کامل شروع می‌شود. این سفیدی‌ها شش ضلعی‌های نمکی دریاچه نمک کویر حاج علی قلی دامغان هستند. مثل برف زیر نور ماه می‌درخشند و ما روی آن کمپ کردیم.

من در حال آماده کردن تجهیزات و گرفتن عکس‌های امتحانی هستم.

نیلوفر همسفر عزیز آن شب مدل عکس‌های ماه گرفتگی من شد.

این لباس و یک چادر، هر دو را از قبل برای عکاسی زیر آسمان شب طراحی کرده بودم.

با کمک دوست خوبم مهسا که خیاط و طراح لباس است آماده‌اش کردیم.
یه کمپ تزیینی زیر آسمان شب کویر

این عکس نیلوفر را زیر نور ماه گرفته‌ام. ایستاده بر کویر نمک.

ما هم که انگار چادر زده باشیم، دور دریاچه و در کویر حاج علی قلی کمپ کردیم با چادر سرخ‌پوستی‌مان.

بالای سر نیلوفر خیلی کمرنگ صورت فلکی ذات الکرسی مشخص است.

اگر از هنر مردمان ساکن کویر پرسیده باشید باید نشانی هنر مردم بلوچ را به شما بدهم.

اگر از پیشه عشایر حاشیه کویر پرسیده باشید، باید شما را با شکوه آسمان شب کرمان و داستان پسرک آشنا کنم.

برویم کنار دریاچه کویر لوت در حوالی شهداد؟

اگر می خواهید بدانید چطور در شب محیط و صحنه را نورپردازی می‌کنم، مثل همین عکس آسمان شب که از چندین منبع نوری کمک گرفتم، اینجا رو ببینید.

ویدیوهای بیشتر از داستان سفر و آسمان شب را در چنل یوتوب تماشا کنید.