برای دیدار با شکوه طبیعت و آسمان شب کرمان مسیر دشت بالای کوه را پیش گرفتیم و با تاریکی به اینجا رسیدیم. راه شیری چند شبی است که در انتهای این دشت، در آسمان شب بالای کوه‌ها پیدایش می‌شود. خورشید هر روز توانش از روز قبل بیشتر می‌شود و برف چاله‌ها، حالا آبگیرهای دشت شدند.

کوهستان، سرد و آرام است. زمستان را تازه پشت سر گذاشته. کوچ نشینان و عشایر کرمان همین شب‌ها می‌رسند. دیشب در پایین دست دیدمشان، بار و بندیل را جمع می‌کردند که برای تابستان به این بالا بیایند.

کمی آن طرف تر از سد لاله زار در دره‌ای پر آب که از دامنۀ کوه لاله زار سرچشمه می‌گیرد عشایر لاله زار کرمان چادر زده‌اند.
این منطقۀ خوش آب و هوا که در ارتفاعات بافت و بردسیر کرمان واقع شده، به عسل، کشک و لبنیات اعلاء عشایری معروف است.

در کنار رودخانه و کمی دورتر از آرامش سیاه چادرهای عشایر لاله زار کرمان ، چادر زدیم. همنشین صدای آب و گردش انبوه ستارگان پر نور و کهکشان راه شیری در آسمان شب کرمان بودیم و تا طلوع خورشید ضیافتی داشتیم با عکاسی و عکس و آسمان شب.

داستان پسرک داخل سیاه چادر که زیر پتوی گلدار خوابیده را خواندید؟
این، یکی از همین عکس‌هایی است که آن شب گرفتیم.

ویدیوهای بیشتر را در چنل یوتوب تماشا کنید.