کپر خانه حصیری بومی مردم بلوچستان ایران است. خانه‌ای بافته شده با برگ درختان خرما و ساخته شده از مصالح بوم آورد منطقه بلوچستان.

سایه‌ای خنک با پاشیدن آب بر دیوارهایش و گذر جریان هوا از لابلای آن، دلپذیر و مرطوب می‌شود.

کپر بلوچستان نشانۀ فرهنگ است و حاصل دست رنج نیاکان که اکنون به ما رسیده. کپر با فقر بیگانه است و به جای برچیدن کپر و ساختن قوطی‌های فلزی و بتنی به عنوان خانه، باید کیفیت زندگی مردم را در همان کپر ارتقاء داد.

چه بسا کپرهای فاخر و مجلل که می‌توانند به عنوان خانه برای زیست مردم استفاده شوند و چه بسا اقامت به یادماندنی زیر آسمان شب در  هتل کپری ترویج شود.