زیر آسمان پر ستاره برای من امن‌ترین جای دنیاست، چه برسد به این که بالای سرم آسمان پرستاره باشد و روبرویم زمین پاک و پر از گل.

آن هم گل‌های لاله‌ واژگون که میراثی ارزشمند و هدیه‌ای باشکوه از طرف زمین به ما زمینیان است و باید حسابی مراقب این گل باشیم.

سی و چند نفر از دوستانم، شب تولدم زیر‌ آسمان پر ستاره من را غافلگیر کردند. مهمانی را طوری ترتیب داده بودند که خیلی هم به ویروس کرونا خوش نگذرد.

این فیلم داستان سفر ما به زاگرس و دیدار با لاله واژگون است برای سی ساله شدن من و دیدن روی زیبای لاله.

دوست دارید روایت سفر به سرزمین لاله های واژگون را بشنوید؟