اینجا جزیره هرمز ایران درست وسط خلیج فارس است.
وقتی از شهر و نورهای بی حد و حصر دور بشیم، آسمان شب ایران اینجا در خلیج فارس خودش رو به زیبایی نمایش می‌ده.
این صورت فلکی جبار در آسمان جزیره هرمز است.