ماه کامل و این روز‌ها که ویروس کرونا تقریبا خانه نشینم کرده است، خرپشته شده جایی برای نفس تازه کردن و دیدار با آسمانی که پشت نورها و آلودگی‌های شهر تهران مخفی شده است.

بعضی از ساکنان آسمان، مثل ماه کامل در شهرها هم همچنان زیبا هستند.
در این ویدیو داستان یکی از قرارهایمان برای تماشای ماه در پشت بام را برایتان تعریف کردم، با خانواده شام تابستانی در خرپشته خوردیم و طلوع ماه را تماشا کردیم.

سعی کردم تجربه‌ی گرفتن تایم لپس از طلوع ماه کامل را هم به شما منتقل کنم.

یکی از چالش‌های عکاسی از طلوع ماه کامل، این است که آسمان کم کم تاریک می‌شود و ما باید در حین عکاسی و بعد در مرحله‌ی ادیت این تغییر نورها را کنترل کنیم.
امیدوارم تماشای این ویدئو، شما را برای دیدار با ماه کامل به پشت بام‌هایتان بکشاند.

داستان این همنشینی را اینجا بخوانید.

نرم افزار‌های استفاده شده برای ادیت تایم لپس طلوع ماه کامل:
LRTimelapse 5
Adobe Lightroom
Adobe Photoshop
Adobe Premiere Pro

نرم افزار‌های استفاده شده برای پیدا کردن کادر طلوع ماه:
PhotoPills

Photo Ephemeris

ابزار استفاده شده برای گرفتن عکس‌های تایم لپس:
دوربین کانن ۶ دی
لنز کانن ۷۰-۳۰۰
سه پایه عکاسی
تایمر ریموت کنترلر (با استفاده از این ابزار می‌توان برنامه ریزی کرد که چه تعداد عکس و با چه فاصله‌های زمانی گرفته شود)