آسمان شب و مزرعه زرشک در روستای افین خراسان جنوبی

افین به مزارع زرشک قاین مشهور است و در دامنه کوه و در کنار رودخانه ای فصلی قرار گرفته.

افین صد کیلومتر در جهت شرق با قاین فاصله دارد و یک اقامتگاه بومگردی زیبا در مزرعه زرشک دارد.

برای رسیدن به روستای افین با قطار باید به تربت حیدریه بیایید و دویست کیلومتر به جنوب ادامه دهید و در یک جاده اتوبانی از قنات قصبه گناباد و آرامگاه بزرگمهر بوذرجمهر قائن و حوالی پل سنگی خضری ثغوری عبور کنید.

یا مسیر جاده دوطرفه و البته تماشای مدرسه غیاثیه خرگرد و آسبادهای خواف و نشتیفان را انتخاب کنید که صد کیلومتر طولانی‌تر است.

جاده نیازمند صبر و حوصله و احتیاط است و رانندگی در شب در این جاده خطرناک است.

سپس از قاین به سمت شرق تغییر جهت دهید و شصت و پنج کیلومتر برانید تا به اسفدان برسید و سپس پانزده کیلومتر در جهت جنوب برانید.

راه دوم این است که با اتوبوس به بیرجند بیایید و مراسم کف زنی با گیاه چوبک را در شب یلدا تماشا کنید. ساختمان دیدنی میراث فرهنگی بیرجند را بازدید کنید و به موزه عروسک ها سری بزنید.

در حوالی توبافی خراشاد و عناب و انجیر و کشک زرد ماخونیک و برک بافی مود و قالی مود هستید. دویست کیلومتر در جهت شمال به سوی قائن رانندگی کنید و به روستای افین بیایید.

در این باغ، در همین شب، داستان ستاره‌ی به زمین افتاده را برایتان تعریف کردم!

داستان کوتاه از سفر به خرسان جنوبی و ماخونیک را اینجا ببینید.