آسمان شب بلوچستان را با منظره‌ای زمینی و بومی ببینیم. کپر! کپر خانه حصیری بومی مردم بلوچستان ایران است. خانه‌ای بافته شده با برگ درختان خرما و ساخته شده از مصالح بوم آورد منطقه. کپر بلوچی را زیر آسمان شب تماشا کنیم. خانه مردمانی مهربان و دوست داشتنی که زندگی را با طلوع خورشید آغاز می‌کنند و با غروب آرام می‌گیرند.

آسمان شب بلوچستان یکی از تاریک ترین آسمان‌ها در ایران است. چون آلودگی نوری بسیار اندک و سکونتگاه‌های انسانی پراکنده در حاشیه کویر هستند.

سایه‌ای خنک با پاشیدن آب بر دیوارهایش و گذر جریان هوا از لابلای آن، دلپذیر و مرطوب می‌شود.

کپر بلوچستان نشانۀ فرهنگ است و حاصل دست رنج نیاکان که اکنون به ما رسیده. کپر با فقر بیگانه است و به جای برچیدن کپر و ساختن قوطی‌های فلزی و بتنی به عنوان خانه، باید کیفیت زندگی مردم را در همان کپر ارتقاء داد.

چه بسا کپرهای فاخر و مجلل که می‌توانند به عنوان خانه برای زیست مردم استفاده شوند و چه بسا اقامت به یادماندنی زیر آسمان شب در  هتل کپری ترویج شود.