از زیباترین مسیرهای رسیدن به آزادکوه گذر از دامنه‌های سرسبز وارنگه رود و منطقه کوهستانی سوتک است. جایی در شمال استان تهران که آسمان پر ستاره و دور از آلودگی نوری پایتخت، تماشای شگفتی‌های آسمان شب را ممکن می‌کند. کمپینگ در دامنه‌های آزادکوه زیر آسمان شب، حیرت انگیز است.