رصدخانه آباستومانی اولین رصدخانه شوروی سابق است.
این رصدخانه با هفت تلسکوپ در ارتفاعات پارک ملی بورجومی در 250 کیلومتری جنوب غرب گرجستان قراردارد.

آباستومانی، روستایی کوچک با آسمانی پر ستاره،
طبیعت زیبا، هتل ها، ریزورت ها و چشمه های آب گرم معدنی و امکانات گردشگری لوکس است.

یک سال بعد از دیدار با رصدخانه آباستومانی دوباره به اینجا آمدم، اما نه برای بازدید از رصدخانه!

به بلندی های پارک ملی برجومی رفتم و نزدیک به آسمان و زیر ستارگان، چادر زدم و کمپ کردم!

در همین سفر شمال گرجستان و روستاهای قرون وسطایی ما را دعوت کردند و به مستیا و اوشگولی سفر کردیم و یکبار دیگه مهمان ستارگان و آسمان شب قفقاز شدیم!