صفحه جستجو

نتایج جستجو برای: نایبند

نایبند طبس خراسان
1400-02-01

باغ درختان نخل خرما کهکشان راه شیری و آسمان شب روستای زردگاه نایبند طبس خراسان جنوبیاینجا خانه‌ای بالای یک تپه در نایبند طبس هست. اینجا ستاره‌ها هنوز هستند و «آلودگی نوری» در این روستای کویری جایی ندارد. روایت این شب پر ستاره شما رو بیشتر با حال و هوای روستا آشنا...

روستای زردگاه نایبند
1399-05-24

بیایید تا داستان روستای زردگاه نایبند را براتون تعریف کنم... الان که دارم این لحظه رو موندگارش می‌کنم، روی تپه‌ی کوچیکِ کنار خونه نشستم؛ دارم خلوت دو نفریِ زمین و آسمون رو می‌پام. آسمونی پر از ستاره‌های زرد و آبی؛ و زمینی با یک خونه روی یک تپه‌ی بزرگ. عطر آشتی تو این قاب پررنگه. نور فانوس،...

نایبند و ردپای کلو بر بالای زردگاه
1399-01-02

اینجا خانه‌ای بالای یک تپه در نایبند طبس هست. اینجا ستاره‌ها هنوز هستند و «آلودگی نوری» در این روستای کویری جایی ندارد. روایت این شب پر ستاره شما رو بیشتر با حال و هوای روستا آشنا...

دیروز در قاب امروز، به رسم فردا
1400-02-17

با سقف و دیوارهایش، آسمان را قاب گرفته بود. خانه از دیروز‌ آمده است. تصویری که در این لحظه، خانه برای ما قاب گرفته متعلق به گذشته است. این ستاره‌ها خیلی خیلی از ما دور هستند و نور گذشته‌ی آنها حالا به ما می‌رسد و نور الان، فردا خواهد رسید. خانه از دیروز آمده بود، شاید برای همین است که...

جایی بهتر
1400-02-05

روستا اهالی ندارد، به جز یک نفر. همه رفتند... رفتند به دنبال جایی بهتر. آن یک نفر هم، از اهالی همان جای بهتر بود. چند سال پیش آنجا را به امید اینجا ترک کرد. با دقت روی بام‌های پوسیده‌ی خانه‌ها راه می‌روم... هر لحظه ممکن است سقفی که زمانی آرزوی اهالی بود بریزد و من بین رویاهای ترک شده، رویاهایم...

غروب ملایم کویر
1400-02-01

منظره غروب کویر و نخلستان باغ درختان خرما روستای زردگاه نایبند طبس خراسان جنوبیاینجا منظره کویر نایبند در هنگامۀ غروب است. از خانه‌ای بالای یک بلندی در روستای زردگاه. زیبایی این عکس در این است که به ندرت غبار محیط آرام می‌گیرد و غروب ملایم با مهمانی رنگ به استقبال آسمان و کهکشان...

همنشین با ستارگان
1400-02-01

آسمان شب روستای زردگاه نایبند طبس خراسان جنوبی در حاشیه کویراینجا خانه‌ای بالای یک بلندی در نایبند طبس هست. اینجا ستاره‌ها هنوز هستند. «آلودگی نوری» در این روستای کویری جایی ندارد. روایت این شب پر ستاره شما رو بیشتر با حال و هوای روستا آشنا...

خانه‌ای در حاشیه کویر
1400-02-01

آسمان شب طبس روستای زردگاه نایبند خراسان جنوبی در حاشیه کویراینجا خانه‌ای بالای یک بلندی در نایبند طبس هست. اینجا ستاره‌ها هنوز هستند. «آلودگی نوری» در این روستای کویری جایی ندارد. روایت این شب پر ستاره شما رو بیشتر با حال و هوای روستا آشنا...

هاستل سیدار در بافت قدیم تهران
1399-04-27

اینجا هاستل سیدار درست در وسط شهر تهرانه. درسته که هنوز بچه ندارم. درسته که هنوز باباشون رو هم نیافتم، ولی نگران بچه‌هام هستم. من که بچه بودم خونه‌مون حیاط داشت. مامانم و مامان‌بزرگم توی حیاط رب می‌پختند، بابام گل‌ها رو آب می‌داد و بوی نم خاک، کل خونه رو برمی‌داشت. مامانم و خاله‌هام توی...