جدیدترین کارها • گالری

آخرین نوشته‌ها • وبلاگ

روستای زردگاه نایبند در طبس خراسان جنوبی در حاشیه شمالی بیابان لوت
دیروز در قاب امروز، به رسم فردا

با سقف و دیوارهایش، آسمان را قاب گرفته بود. خانه از دیروز‌ آمده است. تصویری که در این لحظه، خانه برای ما قاب گرفته متعلق به گذشته است. این ستاره‌ها خیلی خیلی از ما دور هستند و نور گذشته‌ی آن...

طلوع زیبای ماه صورتی سوپر مون اردیبهشت یا ابر ماه از فراز برج های تهران
زندگی رو ببین

یه طرف خرپشته ماه غروب می‌کرد و طرف دیگه آفتاب طلوع. خیلی دور نیست، همین دو روز پیش، صبحی که ماه کامل شد. ساعت ۵ صبح، اول رو به غرب ایستادم و بعد شرق. غروب ماه، صدای گنجشک می‌داد و تسمه‌ی کو...

نمای بیابان لوت در یک غروب بی غبار از روستای زردگاه نایبند طبس
جایی بهتر

روستا اهالی ندارد، به جز یک نفر. همه رفتند... رفتند به دنبال جایی بهتر. آن یک نفر هم، از اهالی همان جای بهتر بود. چند سال پیش آنجا را به امید اینجا ترک کرد. با دقت روی بام‌های پوسیده‌ی خانه...